Corplus_Search_logo

Vårt erbjudande

Vi på Corplus Search är något så ovanligt som strateger och genomförare i en och samma partner!

Rekrytering ska alltid betraktas som en strategiskt viktig investering och utan de strategiska glasögonen på riskerar man att fastna i en quick fix. Men en rekrytering innebär förstås alltid operativa moment. Corplus Search tar hand om det operativa arbetet vid rekrytering av chefer, specialister och andra nyckelroller.
Vi hjälper företag att utforma strategier inom rekrytering och search och med att verkställa dessa.

För ett mer långsiktigt rekryteringsarbete erbjuder vi:
  • Skräddarsydda rekryteringsprocesser
  • Kompetensutvärderingar och kompetensmappning
  • Utbildning och workshops
  • Kunskapsspridning och nätverkande
Så här tar vi hand om det operativa rekryteringsarbetet:
  • Search - strukturerad sökning, kartläggning och urval av kandidater
  • Selection - annonserad rekrytering och urval av kandidater
  • Second Opinion - utvärdering av slutkandidat