Corplus_Search_logo

CFO till SAnoma utbildning ab

Vi söker nu en affärsorienterad CFO till Sanoma Utbildning, en del av Sanoma Learning - ett ledande europeiskt läromedelsföretag. Med produkter som ofta rankas som bäst i sin kategori, är målet att stötta läraren och väcka elevers lust till lärande. Vi söker nu en person som inspireras av att vara med på denna fortsatt viktiga resa. Sanoma Utbildning sitter centralt i Stockholm. Läs mer om företaget på www.sanomautbildning.se.

Om jobbet​​​​​​​
Sanoma Utbildning omsätter ca 230 miljoner och har ca 75 medarbetare, författare undantagna. Som CFO har du det övergripande ansvaret för ekonomistyrningen och leder de som arbetar inom Ekonomifunktionen, men även för medarbetare som arbetar inom angränsande områden såsom Produktion och Royalties. Du ansvarar för att säkerställa att processer, metodik och uppföljningsverktyg finns för att bedriva ändamålsenligt arbete. Du tillhör ledningsgruppen och rapporterar till VD.

Du kommer in i ett skede där fokus initialt ligger på harmonisering av ekonomiprocesser och systemstöd/tekniska plattformar, med målet att skapa ett samlat arbetssätt för bolagen inom koncernen. Även andra större koncerngemensamma projekt pågår. Huvudkontor för Sanoma Learning finns i Nederländerna tillsammans med ett av systerbolagen. Övriga systerbolag finns i Finland, Belgien och Polen. Utifrån dessa förutsättningar är ditt uppdrag att säkerställa lokal affärsnära support och, i den mån den behövs, värna om bolagets intressen i koncernen.
Huvudsakliga ansvarsområden för CFO för Sanoma Utbildning:
  • Ledningsgruppsarbete, strategiarbete och verksamhetsutveckling.
  • Processförbättringar, effektiviseringar och harmoniseringar.
  • Rapportering till koncernstyrelse och koncernchef i Nederländerna.
  • Personalansvar med allt vad detta innebär.
  • Säkerställa ett gott och effektivt samarbete med den del som outsourcats till Indien.
  • Företagsspecifika uppgifter som att agera konsultativ partner i utgivningsbeslut, i val av affärsmodell kopplat till försäljning m.m.
  • Säkerställa ändamålsenligt och effektivt dagligt arbete enligt gällande lagar och riktlinjer: analys, lönsamhetsuppföljning och rapportering, budget och prognosarbete, bokslut och årsredovisning.
Det vi erbjuder
Du blir en del av en aktör som under 25 års tid skapat Sveriges ledande läromedel. Sanoma Utbildning är en syftesdriven organisation med värderingarna Look ahead, Share views, Engage people och Make it happen. Sammanfattningsvis handlar det om ett företag som präglas av innovation, kunskapsdelning, engagemang och resultatfokus. CFO är en viktig nyckelspelare för Sanoma Utbildnings fortsatta framgångsresa.

Den vi söker
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av att leda en ekonomifunktion i ett bolag av liknande storlek och/eller komplexitet, alternativt har du arbetat i en controllerfunktion med liknande ansvar. Du har erfarenhet av arbete i internationell miljö med den komplexitet som det innebär att stödja lokal organisation och samtidigt rapportera till ett utländskt moderbolag. I grunden har du en akademisk examen inom ekonomi.
Det är viktigt att du vill och kan bidra till Sanoma Utbildnings fortsatta utveckling och att du har ett intresse för affären. Du är trygg i din profession och en erfaren ledare. Utöver det har du en väl utvecklad kommunikationsförmåga i såväl tal som skrift (svenska och engelska). Du har förmågan och viljan att samarbeta med olika intressenter på samtliga nivåer i organisationen. Du är strukturerad, kvalitetsmedveten, lösningsorienterad och analytisk.
Så här söker du jobbet
Vi ser gärna din ansökan så snart som möjligt då intervjuer sker löpande. Den här rekryteringsprocessen genomförs av Corplus Search och du söker tjänsten via vår hemsida www.corplussearch.se.

Vill du veta mer?
Kontakta Emira Blomberg, 072-964 60 00.