Corplus_Search_logo
loading...
Corplus Search är ett annorlunda rekryteringsföretag som säkrar tillgång till företagskritisk kompetens genom långsiktiga och hållbara relationer med mycket COR (hjärta). Vi rekryterar chefer, specialister och andra nyckelroller med hjälp av gedigen kunskap och förståelse för de komplexa förutsättningar som gäller för en lyckad rekrytering.

Det är dags att sluta se på rekrytering som en isolerad process och börja integrera rekryteringsprocessen med verksamhetens affärsstrategi. Rekryteringar framställs ofta som en process som startar med en kravprofil och slutar med kontraktsskrivning.

Vi på Corplus Search tar ett helhetsgrepp och arbetar långsiktigt med såväl operativ som strategisk kompetensförsörjning avseende seniora tjänster inom verksamhetsledande befattningar. Genom ett affärsstrategiskt perspektiv, gedigen kunskap och mångårig erfarenhet inom rekrytering och search, utvecklade känselspröt för framtidens utmaningar och mycket COR (hjärta) skapar vi förutsättningar för lyckade rekryteringar.

Vad kan vi göra för dig? Läs mer eller kontakta oss
Inom Corplus ingår: